Bărbatul interior din fiecare femeie, femeia interioară din fiecare bărbat…

Este întrebarea care apare de fiecare dată când ne îndrăgostim . A încercat să dezlege acest mister, Carl Gustav Jung- fondatorul psihologiei analitice, cel care a descoperit că fiecare om poartă în inconştient o imagine a partenerului ideal. În fiecare bărbat există o femeie interioară, numită Anima, iar în fiecare femeie, un bărbat interior, Animus.

În timpul studierii viselor pacienţilor săi, Jung a observat că în cele ale bărbaţilor apar adeseori femei misterioase şi necunoscute la care aceştia se raportează cu respect şi fascinaţie. De asemenea şi în visele femeilor se ivesc bărbaţi la care ele se raportează cu aceeaşi fascinaţie. Aceste imagini, ale celuilalt sex, îi determină pe bărbaţi să caute FEMEIA în toate femeile şi pe femei să caute toţi bărbaţii într-unul singur. În urma cercetărilor realizate, Jung a descoperit şi conceptualizat complexele Anima şi Animus, răspunzătoare de visele şi fantasmele noastre de dragoste, dar şi de alegerea unui anume partener de cuplu. Alegere care, deşi pare, nu este deloc întâmplătoare.


Ce se întâmplă în inconştient ?

Pentru Jung , aceste figuri interioare sunt reprezentări psihice care se elaborează pentru a compensa atitudinea conştientă exterioară.Unui comportament exterior brutal, violent, îi corespunde adesea o anima delicată: se spune că Hitler avea viziuni ale Fecioarei Maria, iar „bărbaţii duri”apreciază puştoaicele. O asemenea concepţie este mai bine adaptată la realitatea psihică şi ne permite să ieşim din stereotipuri. Nu ne va mai fi greu să înţelegem că un bărbat efeminat poate ascunde o imagine lăuntrică incisivă şi chiar brutală. Nu ne vom mai mira că îşi alege o parteneră autoritară. La fel, o femeie „aprigă” se poate îndrăgosti de un bărbat delicat, care reprezintă imaginea ei interioară, altfel spus calităţile pe care trebuie să le integreze pentru a fi mai aproape de sine. Multe conflicte şi despărţiri apar atunci când partenerul nu mai corespunde imaginii noastre interioare de bărbat sau de femeie.

Totusi, lucrurile variază foarte mult de la un individ la altul şi de la o cultură la alta.
Conjugate în fiecare fiinţă, animusul şi anima alcătuiesc miracolul fiinţei umane şi generează experienţa iubirii sub toate formele ei, de la cele mai sordide la cele sublime.


ANIMA: femeia interioară din fiecare bărbat

În adolescenţă se activează în bărbat Anima, imaginea femeii interioare, care iniţiază căutarea partenerei şi desprinderea de părinţi. Devine astfel posibilă autonomia sa, dezvoltarea unei vieţi psihice prin forţe proprii, într-un cuvânt, maturizarea. Anima este cea care inspiră bărbatului intuiţiile, nevoia de a iubi şi de a fi iubit, de a fi apreciat, de a ocroti. De asemenea, este cea care il face capabil de toleranţă, acceptare şi compasiune. Dacă maturizarea barbatului este împiedicată, de regulă şi relaţia cu feminitatea interioară este compromisă . Jung susţine că reprimarea feminităţii interioare împinge bărbatul la răceală, respigere, apăsare, în timp ce în extrema cealaltă , pervertirea relaţiei cu Anima, îl duce la dependenţă, supunere şi chiar masochism. Bărbaţii care–şi neagă aceste nevoi relaţionale şi care încearcă să se identifice doar cu raţiunea lor sunt domiaţii din timp în timp de sensibilitatea rămasă inconştientă. În acele momente sunt copleşiţi şi nu înţeleg ce se întâmplă cu ei. Afectivitatea lor se transformă în sentimentalism. Adică, devin plângăcioşi, temători şi se pot trezi cuprinşi de o dragoste copleşitoare faţă de o femeie pe care abia au văzut-o. În concluzie , anima este forţa din bărbat care îi inspiră nevoia de a iubi şi de a fi iubit, de a ocroti şi de a fi apreciat. Este capacitatea de iubire, şi de acceptare, de toleranţă extremă şi de compasiune. Dacă este strivită ea se transformă în dependenţă, supunere şi chiar masochism . Situaţie care îl face pe bărbat să caute inconştient partenere care întruchipează aceste aspecte într-un fel sau altul, permiţându-i astfel să se descopere pe sine.


ANIMUS: imaginea bărbatului din fiecare femeie

În adolescenţă se trezeşte la viaţă şi , Animus, imaginea bărbatului din fiecare femeie. Activat, acest adevărat arhetip al vieţii obligă fetiţa să devină femeie şi determină adolescenta să devină autonoma şi să se maturizeze. Bărbatul interior inspiră femeii capacitatea de a avea iniţiative, curaj, fermitate şi spiritualitate. Însă, dacă femeia rămâne surdă la vocea Animus-lui interior, pierde capacitatea de a nuanţa relaţiile cu viaţa şi lumea, ajunge să susţină cu tărie opinii impersonale, imposibil de argumentat raţional. Singurele argumente pe care este capabilă să le ofere sunt de tipul “toată lumea ştie“ sau “aşa trebuie”. Jung susţine că, atunci când maturizarea femeii este împiedicată, relaţia cu imaginea interioară masculină se modifică
Animusul este acea energie care se împlineşte transformând materia prin voinţă. Este puterea de acţiune, de mişcare, de iniţiativă. Pervertit, animusul se transformă în energie autoritară, dictatură, frenezie maniacă şi chiar sadism. Reprimat, se transformă în slăbiciune, lipsă de rigoare, autodistrugere. Femeia va căuta şi ea parteneri care-i întruchipează aceste dimensiuni inconştiente, pentru a învăţa să se cunoască.


Stadiile de dezvoltare ale femeii/ bărbatului interior

Pe măsură ce bărbatul şi femeia se maturizează, reprezentările lor interioare asupra feminităţii şi masculinităţii se modifică semnificativ. Dacă pentru majoritatea adolescenţilor atributele fizice sunt hotărâtoare în alegerea partenerului, la adult contează calităţile fizice şi spirituale. Acest lucru se întâmplă deoarece Animus şi Anima au mai multe stadii de dezvoltare. Primul dintre acestea este primitiv şi este definit de atributele fizice. Anima este iniţial Eva, care seduce cu ajutorul trupului său. Animus este un macho- Tarzan, atrăgător prin forţa musculară şi prin vitalitate. In etapa următoare, fizicului Animei i se adaugă romantismul. Prototipul acestui nivel ar fi Margareta lui Faust.. Bărbatul interior devine un bun strateg şi este reprezentat în această fază de Alexandru cel Mare. Caracteristica celui de al treilea stadiu este devotamentul spiritual. Ultimul stadiu de dezvoltare este cel al înţelepciunii.
Iar în final…facem alegerea !

Dacă alegerea nu ne împlineşte..o luăm de la capăt !