„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” este un proiect de mare complexitate şi întindere, co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), implementat de către S.C Compania Apa Braşov S.A, în valoare totală de 565,64 milioane de lei, fără T.V.A., ce are în componenţă 13 contracte, dintre care 11 sunt de lucrări şi două de servicii.
Cea mai mare investiţie a Companiei Apa Braşov în comună este concretizată în Contractul de Lucrări nr. 2 – „Staţie de Epurare Nouă la Feldioara”, în valoare de 53,76 milioane de lei. Aceasta este gândită astfel încât să poată trata apa uzată corespunzătoare pentru 142.000 populaţie echivalentă (calculată în funcţie de principalele caracteristici de poluare). Odată funcţională, staţia de epurare va aduce numai beneficii calităţii vieţii în comună: colectarea şi tratarea apelor uzate în conformitate cu standardele europene, îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a mediului înconjurător, diminuarea riscurilor asupra sănătăţii umane, precum şi reducerea infiltraţiilor în sistem şi a poluării râurilor.
Cea de-a doua realizare este legată de introducerea sistemului de canalizare, în cadrul Contractului de Lucrări nr. 9 – „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în Braşov, Săcele, Feldioara, Sânpetru şi Hărman”. Doar investiţia din Feldioara este în valoare de 5,06 milioane de lei. Introducerea sistemului de canalizare se va face pe străzile: 1 Mai, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Petru Rareş, După Biserică, Vulcan, Octavian Goga, Monumentului, Griviţa Roşie, Braşovului şi Nicolae Iorga.
Cea de-a treia investiţie este legată de aducţiunea de apă (Stupini – Feldioara), în cadrul Contractului de Lucrări nr. 8 – „ Colectoare noi Ghimbav – Staţia de Epurare Braşov – Staţia de Epurare Feldioara, Codlea – Staţia de Epurare Feldioara şi conductă nouă de aducţiune Stupini – Feldioara”. Investiţia este în valoare de 16,8 milioane de lei.
Locuitorii comunei Feldioara vor beneficia, în urma finalizării investiţiilor, de un sistem de canalizare funcţional, de tratarea apelor uzate la standarde europene în noua staţie de epurare construită, precum şi de apă la robinet la standarde europene.
Fiind conştientă de disconfortul creat, Compania Apa Braşov S.A cere scuze locuitorilor din comuna Feldioara şi îi asigură că va întreprinde tot ce este necesar pentru urgentarea lucrărilor, bazându-se şi pe înţelegerea populaţiei în atingerea scopului: sănătatea cetăţenilor şi protejarea mediului înconjurător.