Uniunea Națională a Mediatorilor din România Filiala Brașov (UNMRBv), potrivit dispozițiilor art.15 și art.17 din Statutul acesteia, organizează şi convoacă  Adunarea Generală, în ziua de luni, 18 decembrie 2017, orele 16:30, la sediul Filialei UNMR din Municipiul Brașov str Iuliu Maniu nr.43, Sala de ședintă 310 cu următoarea ordine de zi:
  1. Raportul de activitate al organelor de conducere ale Uniunii Naționale a Mediatorilor din România Filiala Brașov (UNMR Filiala Brasov)
  2. Alegerea Președintelui UNMR Filiala Brașov
  3. Alegerea Secretarului UNMR Filiala Brașov
  4. Alegerea Membrilor Consiliului Director al UNMR Filiala Brașov
  5. Modificarea Statului si Actului Constitutiv al UNMR Filiala Brasov
  6. Propuneri și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
  7. Propuneri  și aprobarea strategiei de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional, pentru anul 2018 și în continuare;
  8. Diverse.
La Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Mediatorilor din România Filiala Brașov în conformitate cu dispoziţiile imperative ale  art. 10 și art.11, din Statutul Filialei, participă toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, (înscrişi în Tabloul Mediatorilor din Județele Brașov și Covasna, elaborat de Consiliul de Mediere), membrii ai Uniunii Naționale a Mediatorilor din România Filiala Brașov care au achitat cotizația la zi și nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei de mediator.
 
Adunarea Generală este legal constituită în prezența a 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot.
 
În cazul în care nu este întrunit cvorumul legal, se convocă a doua Adunare Generală în aceeași zi și același loc, la orele 17:00, cu aceeași ordine de zi, iar cea de-a două Adunare Generală este legal constituită, indiferent de numărul mediatorilor prezenți, membrii cu drept de vot ai Uniunii Naționale a Mediatorilor din România Filiala Brașov.