Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează, până pe 17 noiembrie, controale tematice pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la producerea, colectarea, procesarea, depozitarea şi comercializarea peştelui şi a produselor din pescuit.

La unităţile vizate se va verifica respectarea cerinţelor privind autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare şi încadrarea în categorii de risc a unităţilor care procesează produse din pescuit.

De asemenea, se va controla respectarea condiţiilor specifice de igienă şi temperatură în care sunt efectuate operaţiunile de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi a produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite.