Braşovenii vor plăti 7,31 lei pentru un metru cub de apă şi canalizare


   Compania Apa Braşov a anunţat că, din 15 octombrie 2018, tarifele la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare-epurare ape uzate vor creşte cu 20 de bani pe metru cub pentru toţi clienţii.

 Concret, potrivit anunţului companiei, preţul apei potabile va creşte de la 4,05 lei/mc la 4,17 lei/mc (majorare cu 12 bani/mc), iar tariful pentru canalizare-epurare ape uzate de la 3,06 lei/ mc la 3,14 lei/mc (majorare cu 8 bani/mc). Tarifele anunţate de companie includ TVA în cotă de 9% pentru apă potabilă şi 19% pentru canalizare - epurare ape uzate.

  „Modificarea tarifelor are la bază ajustarea lor cu inflaţia, impusă prin prevederile contractelor de împrumut încheiate cu BERD şi de finanţare cu UE pentru realizarea de investiţii în domeniu. Astfel, în contractul de împrumut se stipulează că «fiecare tarif va fi majorat în funcţie de indicele de inflaţie imediat după (şi în orice caz, nu mai târziu de 1 ianuarie sau 1 iulie, după caz, a fiecărui an financiar) o majorare cumulată de peste 3% a indicelui ratei inflaţiei faţă de data la care majorarea anterioară a tarifului a avut loc». Potrivit datelor publicate de către Institutul Naţional de Statistică cu privire la indicele ratei inflaţiei, pentru perioada iulie 2015 (data ultimei modificări de tarif) - iulie 2018, acesta a ajuns la o valoare mai mare de 3%. În luna iulie 2018 rata inflaţiei a fost 4,56% şi a ajuns în august la 5,1%, fiind una dintre cele mai mari la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene”, au motivat decizia reprezentanţii Companiei Apa.

    Înainte de majorare, tarifele practicate de Compania Apa Braşov se situau, conform ANRSC, pe locul 30 la nivel naţional, adică printre cele mai mici în domeniu. După majorare, din punct de vedere al preţurilor la apă, Braşovul va urca pe locul 22.

      Tarifele sunt avizate de către ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) şi au fost aprobate de ADIDAJBv (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din judeţul Braşov), adică de toate autorităţile locale afiliate Asociaţiei, prin hotărârea nr. 57 din data de 26 septembrie 2018.