Consilierii locali braşoveni au aprobat în şedinţa de plen de vineri, studiile de oportunitate, caietele de sarcini pentru serviciile de salubrizare şi deszăpezire a domeniului public şi a serviciilor de colectare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Braşov.

Aceasta din urmă se va face de către un singur operator de salubritate, care va trebui să asigure colectarea de la platformele de gunoi din oraş, să transporte deşeurile şi să le depună la depozite ecologice.

În plus, operatorul de salubritate va trebui să schimbe complet sistemul de colectare a deşeurilor. Astfel, unde este posibil din punct de vedere tehnic, se vor amenaja platforme de gunoi îngropate, care vor fi prevăzute cu tobogane pentru diferite tipuri de deşeuri.