Aproape 9.000 de elevi din municipiul Braşov vor primi şi în acest an şcolar  burse sociale, de merit, de studiu şi de performanţă. Banii vor fi alocați de la bugetul local, iar în acest sens, Consiliul Local a aprobat, în ședința de ieri, alocarea sumei de 1.4 milioane lei. Potrivit reprezentanților municipalității, elevii care au obţinut unul din primele trei locuri la olimpiade naţionale sau în etape naţionale ale concursurilor sportive sau cultural-artistice, organizate de Ministerul Educaţiei, vor primi burse de performanţă în valoare de 35 de lei pe lună. Aceeași valoare o au și bursele de merit. 30 de lei este cuantumul bursei de studiu, ce va fi acordată elevilor care  provin din familii cu un venit lunar pe membru de familie echivalent cu salariul minim pe economie şi care au media generală, în semestrul anterior, peste 7 şi media 10 la purtare. Bursele de ajutor social sunt în valoare de 25 de lei lunar și vor fi  oferite elevilor care suferă de anumite afecţiuni, celor proveniţi din mediul rural şi care frecventează o şcoală din municipiul Braşov, dar şi celor care nu au venit mediu lunar pe membru de familie, în ultimul an, mai mare de 50% din salariul minim pe economie, stabilit la 850 de lei.