Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iulie 2014 poate fi consultat atât pe portalul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov www.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, cât şi pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili, Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2014/ Iulie.
Data de 15 iulie 2014 este ultima zi pentrudepunerea la autoritatea vamala a următoarelor declaraţii semestriale:
-                   Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului I 2014;
-                   Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului I 2014.

Data de 25 iulie 2014 este termen scadent pentru:
-                   efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului II 2014, de către contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plaţi anticipate;
-                   efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rata) de către contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsa între una si 5 camere inclusiv;
-                   depunerea formularului 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor si cheltuielilor” pentru trimestrul II 2014, de către persoanele juridice străine si persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridica, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane si de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România, cât si în străinătate, din asocieri fără personalitate juridica, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente;
-                   depunerea formularului 208 "Declaraţie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"pentru semestrul I 2014, de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării si virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
-                   depunerea la autoritatea vamala a Cererii de restituire a accizelor de către importatori pe trimestrul I;
-                   depunerea la autoritatea vamala a Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă pe trimestrul I.

      Celelalte obligaţii declarative si de plată se repeta lunar sau trimestrial, după caz, astfel:

-      Data de 7 iulie 2014 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 "Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care au in 2014 perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în iunie 2014 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu iulie 2014).

-      Data de 10 iulie 2014 este ultima zi pentrudepunerea “Declaratiei de mentiuni” - formular 010, 070 sau 020, în vederea înregistrarii în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna iunie 2014 si pentru depunerea formularului 096 "Declaratie de mentiuni privind anularea înregistrarii în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", de către persoanele impozabile, a caror perioada fiscala este luna, care solicita scoaterea din evidenta ca platitor de TVA în conditiile în care nu au depasit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2013, cât si în anul în curs pâna la data solicitarii.        

                                                            

            Data de 15 iulie 2014 este ultima zi pentrudepunerea la autoritatea vamala a:
-                   Situaţiei eliberărilor pentru consum de  ţigarete/ ţigări şi  ţigări de foi în luna ... anul.;
-                   Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...
-                   Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....pentru luna precedentă;
-                   Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă;
-                   Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă;
-                   Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă;
-                   Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă;
-                   Jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  sau navigaţie pentru luna precedentă;
-                   Jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie pentru luna precedentă;
-                   Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă;
-                   Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă.

          Data de 25 iulie 2014 este ultima zi şi pentrudepunerea următoarelor formulare:
-                   097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", de către persoanele impozabile, care aplica sistemul TVA la încasare si fie au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna iunie   2014, fie nu au depăşit-o, dar renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare;
-                   100 "Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat" pentru obligaţiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligaţii;
-                   112 "Declaraţie privind obligaţia de plata a contribuţiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" cu termen lunar si plata acestor obligaţii;
-                   224 “Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”
-                   300 “Decont de taxa pe valoarea adăugata” de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna si plata TVA-ului datorat;   
-                   301 "Decont special de taxa pe valoarea adăugata"si plata TVA-ului datorat, de persoanele neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au/nu au obligaţia sa se înregistreze ca plătitori de TVA cf. art 1531, daca operaţiunile intracomunitare au avut loc în iunie   2014.
-                   307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugata”, în care se declara ajustarea TVA-ului în cazurile prevăzute de lege;
-                   311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugata colectata datorata de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”
-                   390 VIES "Declaraţia recapitulativa privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"
-                   394 "Declaraţie informativa privind livrările/ prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".

Informaţii suplimentare privind situaţiile si prevederile legale in legătura cu depunerea declaraţiilor / efectuarea plaţilor prevăzute in calendar, puteţi obţine de la structurile de servicii pentru contribuabili din cadrul directiei regionale a finanţelor publice (tel. 0268/308443) sau din cadrul administraţiilor finanţelor judeţene publice (date de contact disponibile pe portalul web al DGRFP Braşov, www.finantepublice.ro).