Primul beneficiar al cadului electronic de sănătate a fost un veteran de război din Arad, a anunţat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  Cardul (CEAS) reprezintă un instrument la purtător pentru identificarea pacientului în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate şi permite decontarea serviciilor medicale reale efectuate de acesta.
Cardul va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2013 pentru toţi cetăţenii români de peste 18 ani şi va conţine datele de identificare ale posesorului: numele acestuia, codul unic de asigurat (format din 20 de caractere şi diferit de CNP), precum şi informaţii medicale despre deţinător.
Astfel, cardul va permite atât identificarea calităţii de asigurat, lucru care va certifica utilizarea corectă a fondului de asigurări sociale de sănătate pentru pacientul care s-a prezentat la medic, cât şi accesul medicilor de familie şi medicilor de urgenţă la o serie de date medicale cu risc vital ale pacienţilor.
Cu acordul pacientului, medicul de familie va încărca pe card date medicale precum persoane de contact în caz de urgenţă, grupa sanguină, donator de organe şi boli cronice, informaţii care pot salva viaţa pacientului, putându-se evita administrarea de medicamente incompatibile cu profilul său medical. Cardul Electronic  se va distribui în prima parte a anului 2013, costul acestuia fiind suportat din bugetul Ministerului Sănătăţii.