În această lună, şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la 10 cursuri de formare profesională, care vor începe în perioada 21 – 28 septembrie 2017.

      Cursurile sunt destinate şomerilor aflaţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) şi sunt în meserii precum: administrator pensiune turistică, agent securitate, brutar, bucătar, contabil, inspector în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, manager proiect, manichiurist-pedichiurist şi ospătar.

   Cei care vor să se înscrie au nevoie de studii superioare pentru cursul de manager proiect; liceul cu diplomă de bacalaureat pentru cursul de contabil; liceul cu profil tehnic având diplomă de bacalaureat pentru cursul de inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; studii minime obligatorii pentru cursurile de: administrator pensiune turistică, agent securitate, manichiurist-pedichiurist, brutar, ospătar, bucătar, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze.

   Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă, în original şi copie, actul de identitate, cartificatul de naştere, actele de studii, actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

    De asemenea, mai este nevoie de o cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament, precum şi de o recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

      Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Braşov, str. Lungă nr. 1A, cam. 8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.