Centrul Regional de Integrare a Străinilor Braşov organizează, pentru prima dată de la înfiinţare, cursuri pentru obţinerea cetăţeniei române.

  În prezent, la acest curs sunt înscrişi 20 de străini care provin din ţări precum Rusia, Columbia, Republica Dominicană, Ucraina, SUA, Peru, India, dar şi din state europene precum Spania. Aceştia se află în România şi în Braşov de peste 5 ani, vorbesc limba română perfect şi sunt integraţi în comunitatea locală, având familii şi locuri de muncă.

La cursurile de cetăţenie aceşti străini află informaţii despre istoria şi geografia României, precum şi despre Constituţie şi cultura românească.

  „Cursurile se încheie la finalul lunii iunie şi estimăm că străinii vor deveni cetăţeni români în perioada 2019 – 2020”, a anunţat conducerea centrului.

   În funcţie de scopul şederii, străinii din România pot cere cetăţenia română după 5 ani de locuire în ţara noastră (membrii de familie), după 8 ani (străinii cu scop de muncă şi alte scopuri) sau după 4 ani (refugiaţii).

    Pe lângă cursurile de cetăţenie, centrul oferă diverse servicii de informare şi integrare. Cel mai cunoscut serviciu este cursul de limba română care se organizează şi în acest an începând cu 15 septembrie şi va avea o durata de un an.

  În prezent, la cursurile de limba română sunt înscrişi străini din SUA, Ucraina, Venezuela, Egipt, Rusia, Filipine, Tunisia, Cuba, Peru, dar şi câţiva cetăţeni europeni din Germania şi Franţa.

   Pentru o mai bună integrare a străinilor sunt organizate şi excursii, mese tradiţionale româneşti, vizite la muzee, seri de film, activităţi de formare şi terapeutice, activităţi de învăţare a obiceiurilor tradiţionale româneşti (încondeiere de ouă, olărit, pictură pe sticlă).

  Centrul Regional de Integrare a Străinilor Braşov are în jurisdicţie judeţele Braşov şi Covasna şi face parte dintr-o reţea naţională de centre regionale de integrare cu sedii în Bucureşti, Galaţi, Oradea, Iaşi, Timişoara, Cluj, Craiova, Constanţa, Giurgiu.