România a avut, în 2014, un număr mediu lunar de 4,3 milioane de persoane care au beneficiat de asistenţă socială, arată un raport al Curţii de Conturi, care a identificat sume de bani alocate necuvenit în total de 26 de milioane de lei, din vina autorităţilor sau a beneficiarilor.
Astfel, potrivit unui raport al Curţii de Conturi aferent anului 2014, depus în Senat, numărul mediu lunar al persoanelor care au încasat beneficii de asistenţă socială a fost de 4,3 milioane de persoane. Dintre aceşti beneficiari, ponderea cea mai însemnată, respectiv circa 85% din total, o reprezintă copiii beneficiari de alocaţie de Stat pentru copii, care au fost în număr de 3,7 milioane. Alte 247.620 de persoane au beneficiat de alocaţii pentru susţinerea familiei, 171.231 persoane au beneficiat de indemnizaţii pentru creşterea copilului, iar 240.617 persoane de ajutoare sociale sub formă de venit minim garantat. Fondurile publice pentru susţinerea sistemului de beneficii de asistenţă socială, acordate prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, au fost în anul 2014 de 8,1 miliarde de lei (aproximativ 1,8 miliarde de euro), reprezentând 1,21% din PIB, se mai arată în raportul Curţii de Conturi. Instituţia precizează că, în acţiunile de audit financiar întreprinse în anul 2014, au fost urmărite alocări de 5,5 miliarde de lei din bugetul de Stat. Astfel, aproximativ 2,6 miliarde de lei au mers către plata alocaţiilor, 1,7 miliarde de lei către plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, inclusiv stimulentul lunar/de inserţie, 261 de milioane de lei către alocaţia pentru susţinerea familiei şi 664 de milioane de lei către ajutorul social lunar/de inserţie în situaţia în care nu s-a făcut dovada începerii activităţii şi implicit obţinerea de venituri supuse impozitării.
Nu în ultimul rând, Curtea de Conturi sesizează că 176.000 de lei au fost acordate necuvenit prin alocaţiile pentru copii, în condiţiile în care sume de bani au mers către minori decedaţi, copii exmatriculaţi, care au abandonat şcoala sau care au repetat anul din cauza inspectoratelor judeţene care nu au transmis în timp util către autorităţile competente documentele justificative pentru încetarea plăţii. În acest sens, Curtea de Conturi critică şi activitatea Direcţiei de Inspecţie Socială, care în cursul anului 2014 a desfăşurat doar 17 acţiuni de control şi numai în perioada 17 februarie – 30 mai 2014. Mai mult, în anul 2014, s-a realizat cel mai mic număr de campanii tematice din ultimii trei ani, adică numai patru, cu două mai puţine faţă de anul 2013, când au fost realizate şase campanii şi cu una mai puţin faţă de anul 2012, când au fost realizate cinci campanii. Sursa medifax.ro.