Guvernul a aprobat un proiect al Ministerului Justiţiei care propune principiul "confiscării extinse" a averii şi ceea ce se numeşte în termeni juridici "sarcina inversării probei".

Asta în seamnă că în cazul unei persoane condamnate pentru infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani, instanţa poate dispune şi confiscarea bunurilor condamnatului în aşa-numita "confiscare extinsă".
Ce înseamnă. Confiscarea extinsă poate fi cerută când valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data punerii în mişcare a acţiunii penale, depăşeşte în mod evident veniturile obţinute de aceasta în mod licit. Instanţa trebuie convinsă că bunurile respective provin din activităţi de natura celor care au atras condamnarea.
Urmărite şi rudele. Confiscarea extinsă înseamnă că bunurile confiscate vor fi şi cele transferate de către persoana condamnată unui terţ, unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia aceasta deţine controlul. Pe scurt, poate fi confiscată şi averea transferată pe un alt nume, dacă instanţa crede că ea a fost dobândită în cadrul infracţiunilor care au adus condamnarea. În acest caz, intervine "sarcina inversării probei", adică cel condamnat trebuie să demonstreze că şi-a dobândit averea licit, dacă vrea ca ea să nu-i fie confiscată.
Opoziţia de acord. "Confiscarea extinsă" se aplică şi în cazul condamnărilor pentru corupţie sau pentru infracţiuni economico-financiare. Şi opoziţia a anunţat că va susţine acest proiect de lege care modifică Codul penal. Guvernul a aprobat ieri proiectul de lege privind confiscarea extinsă a averii, document care va fi transmis Parlamentului spre aprobare.