Din iunie 2013, va începe introducerea treptată a cărţilor electronice de identitate, care vor deveni obligatorii pentru toţi cetăţenii europeni. Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi va conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnologie laser şi în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. Printre acestea, date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete. Amprentele se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii electronice de identitate sau, în cazul minorilor numai cu acordul expres al părinţilor.