Compania Apa Braşov S.A. are în administrare peste 500 km reţele de canal.  Procesul de epurare a apelor uzate este unul complex şi foarte costisitor. El începe din reţeaua de canalizare, unde ajung toate apele menajere atât de la populaţie, cât şi de la agenţii economici. Ulterior, acestea sunt strânse în colectoare mari ce ajung la staţiile de epurare din judeţul Braşov. În statiile de epurare, apele uzate sunt tratate mecanic, biologic şi chimic, fiecare din aceste procese fiind  de eliminare a diverselor subtanţe cu care apa este contaminată. Astfel, la finalizarea procesului de epurare, apele ajung curate înapoi în râuri şi pârâuri. Anual, din sistemul de canalizare sunt colectate tone de deşeuri, nisip şi grăsimi, acest fapt determinând curăţarea periodică a reţelelor  şi  depozitarea deşeurilor la rampa ecologică. La nivelul anului  2013, din sistemul de canalizare au fost colectate la staţia de epurare: 123,7 mii de mc nămol, 622 mc deşeuri menajere, 444 tone nisip şi 96 tone grăsimi.În ceea ce priveşte  grăsimile menajere, acestea se depun pe pereţii conductelor  de canalizare şi provoacă obturări şi coroziune rapidă ducând în final la blocarea sau distrugerea reţelei de canalizare, astfel crescând semnificativ  numărul intervenţiilor şi costul pentru curăţarea şi întreţinerea reţelelor de canalizare. Resturile de vopsea, diluanţii  şi alte substanţe chimice nu trebuie să ajungă în reţeaua de canalizare, întrucât aceste substanţe poluează apa şi îngreunează procesul de epurare a apelor uzate.De aceea, fiecare cetăţean trebuie să fie responsabil în privinţa oricărei substanţe pe care o aruncă în sistemul de canalizare.Tratarea apelor uzate în staţia de epurare, înainte de a fi deversate în râuri,este o acţiune continuă şi  benefică ce menţine calitatea apelor de suprafaţă şi protejarea mediului înconjurător. În momentul de faţă se execută lucrări de reabilitare la staţia de epurare din municipiul Braşov, pentru care a fost alocată suma de 69,83 milioane de lei şi care vor fi finalizate până la sfârşitul anului viitor. Acestea sunt realizate din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Aceste lucrări vor contribui la diminuarea poluării râurilor şi pârâurilor din judeţul Braşov şi totodată la protejarea mediului înconjurător şi la creşterea calităţii vieţii populaţiei.