Elevii din Săcele beneficiză în acest an şcolar de gratuitate pe mijloacele de transport în comun. Cu condiţia să nu aibă absenţe nemotivate!

   Elevii din învăţământul de stat, curs de zi nivelul primar, secundar şi liceal, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ din Municipiul Săcele, care întrebuinţează pentru deplasarea la şcoală, pe o distanţă mai mare de două staţii, mijloacele de transport public local de persoane aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L., beneficiază de gratuitate totală, până la finalizarea anului şcolar 2016-2017.

 Pot beneficia de gratuitate totală, elevii îndreptăţiţi, care NU au absenţe nemotivate la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilităţi.

   Transportul elevilor se face pe baza unei legitimaţii de călătorie pentru elevi şi a carnetului de elev, vizat de instituţia de învăţământ. Modelul legitimaţiei de călătorie este stabilit, de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L. Săcele.

 Directorii de şcoli sunt cei care vor trimite situaţiile la Primăria Săcele.

  Eliberarea legitimaţiilor de călătorie pentru elevii îndreptăţiţi se va efectua, lunar, de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L, pe bază de comandă scrisă, depusă de către unităţile de învăţământ, până la data de 5 a lunii în curs, la sediul operatorului de transport din str. George Moroianu nr. 111.

  Nerespectarea termenului atrage neeliberarea legitimaţiilor de călătorie aferente lunii respective. Distribuirea legitimaţiilor de călătorie către unităţile de învăţământ se va realiza până la data de 10 a lunii în curs, iar până la data de 15 a lunii în curs, unităţile de învăţământ vor transmite aceste legitimaţii către elevii beneficiari.

  Valabilitatea legitimaţiilor de călătorie pentru elevi este din data de 15 a lunii în curs până în cea de 15 a lunii următoare.

   Costul emiterii legitimaţiilor de călătorie este suportat integral din bugetul S.C. Servicii Săcelene S.R.L. Săcele.


 Sursa: saceleanul.ro