Ministerul Educaţiei a propus majorarea cu până la 30% a sumelor acordate elevilor premiaţi la olimpiadele naţionale pe discipline. Dacă va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern, elevii premiaţi la olimpiadele naţionale pe discipline ar putea primi cu 30% mai mult în valoare de premii. Cuantumul sumelor privind premierea elevilor la olimpiadele naţionale nu a fost modificat din 2008. În ceea ce priveşte olimpiadele internaţionale, cuantumurile au rămas la nivelul anului 2015, fiind cumulate cu alte beneficii acordate elevilor şi profesorilor.
Astfel, performanţele obţinute la etapa internaţională a competiţiilor şcolare desfăşurate la nivel mondial sunt recompensate de Ministerul Educaţiei cu următoarele sume: 12.550 de lei pentru premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut, 9.720 de lei pentru premiul I/medalie de aur, 8.330 de lei pentru premiul al II-lea/medalie de argint, 5.950 de lei pentru premiul al III-lea/medalie de bronz şi 4.065 de lei pentru menţiune.
Pentru rezultatele deosebite înregistrate la competiţiile şcolare internaţionale, organizate la nivel european sau regional, ministerul acordă stimulente în valoare de 4.440 de lei pentru premiul I/medalie de aur, 3.785 de lei pentru premiul II/medalie de argint, 2.945 de lei pentru premiul III/medalie de bronz şi 2.550 de lei pentru menţiune. Cuantumurile acestor premii în bani acordate elevilor reprezintă sumele nete.
La rândul său, profesorul care a pregătit elevul premiat pe plan internaţional primeşte un stimulent financiar egal cu cel acordat elevului. Dacă elevul a fost pregătit de mai mulţi profesori, valoarea sumei se împarte în mod egal la numărul de profesori pregătitori. În cazul în care elevul obţine mai multe medalii pentru aceeaşi disciplină şcolară, profesorului pregătitor i se acordă un singur stimulent echivalent cu distincţia cea mai mare obţinută de elevul pregătit.