„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov” este un proiect de mare complexitate şi întindere, co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), implementat de către Compania Apa Braşov S.A., în valoare totală de 565,64 milioane de lei, fără T.V.A., ce are în componenţă 13 contracte, dintre care 11 sunt de lucrări şi două de servicii.
Localităţile Lunca Câlnicului şi Prejmer vor beneficia, prin implementarea a două contracte de lucrări (CL5 şi CL11) de extinderea reţelelor de apă şi de canalizare, precum şi de construirea unei staţii noi de epurare. Valoarea totală a investiţiilor pentru cele două localităţi este de 24,8 milioane de lei.
În localitatea Prejmer, reţelele de apă vor fi extinse pe o lungime de 20,1 km, iar cele de canalizare pe o lungime de 17,9 km. Străzile vizate sunt următoarele: Fundăturii, Broaştei, Uzinei, Izvoarelor, Carpaţilor, Câmpului, Pajiştei, Viilor, Prunilor, Mircea Vodă, L. Roth, Nouă, Cărămidarilor, Cetăţii, Mihai Viteazul, Pompierilor, Magazinului, Şcolii, Podu Roşu, Al. I. Cuza, Morii, Calea Braşovului, legătura Prejmer – Stupinii Prejmerului, Canalului, Pescăriei.
În localitatea Lunca Câl­nicului, reţelele de apă vor fi  extinse pe o lungime de 12,6 km, iar cele de canali­zare pe 12,5 km. Străzile vizate vor fi următoarele: Mică, Fântâniţei, Fierăriei, Bisericii, Oltului, Morii, Peste Vale, Râul Negru, Livezilor, Şcolii, Pădurii şi Drumul de Fier.
De asemenea, în Lunca Câlnicului se va construi o staţie de epurare compactă, care este astfel gândită să preia apele uzate din localitate, din Prejmer, iar în viitor şi din localităţile învecinate.
Beneficiile, în urma realizării investiţiilor, sunt importante pentru populaţia din localităţile Prejmer şi Lunca Câlnicului şi au în vedere: furnizarea către consumatori de apă potabilă de calitate şi la presiune constantă, reducerea riscului de îmbolnăviri, reducerea infiltraţiilor în pânza freatică, precum şi creşterea gradului de contorizare în rândul consumatorilor.
Fiind conştientă de disconfortul creat, Compania Apa Braşov S.A cere scuze locuitorilor din localităţile Prejmer, Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului şi îi asigură că va întreprinde tot ce este necesar pentru urgentarea lucrărilor, bazându-se şi pe înţelegerea populaţiei în atingerea scopului: sănătatea cetăţenilor şi protejarea mediului înconjurător.