Poziţia sa geografică deosebită, dar şi târgurile de mărfuri organizate aici  de breslele locale au făcut din Braşov un oraş foarte  căutat. La Braşov, se întâlneau drumurile comerciale ce veneau din cele trei ţări româneşti, cu cele din Orient şi din apusul Europei.Pentru negustori şi turişti, au fost deschise hanuri unde puteau înnopta şi lua masa. La Braşov, prima  atestare a unui han datează din 1507, dar cu siguranţă acestea au existat cu mult mai înainte. În  1830, un recensământ  indica nu mai puţin de 9 hanuri. Braşovul a oferit, de asemenea, loc de adăpost, în vremuri de restrişte, familiilor unor domnitori, boieri şi negustori. În a doua jumătate a secolul al XIX-lea, modernizarea urbanistică transformă  unele hanuri în hoteluri, iar altele decad la rang  de cârciumi.

La Soarele de aur
Hanul se afla pe locul unde astăzi este Liceul de Artă din Braşov. (strada Colonel Buzoianu, nr. 1). Clădirea a fost  ridicată în 1834. În acest han se organizau reuniuni si spectacole, chiar şi recitaluri ale unor artişti renumiţi aflaţi în trecere prin Braşov. În sala de  festivităţi a hanului  a susţinut un concert şi  compozitorul  Johann Strauss, în 1848. În 1874, în urma unor lucrări de modernizare, hanul se transformă în hotel( Hotel nr. 1), apoi în mănăstire şi în şcoală. Din 1848 , aici  a funcţionat şcoala de muzică şi de arte plastice.

La Pomul verde
În 1867, fostul han de pe strada Lungă , nr.10 este transformat în hotelul cu acelaşi nume. În presa vremii apar articole despre concertele susţinute aici de muzicienii Anton Brandner şi Costi Găluşcă, prieteni ai compozitorului Ciprian Porumbescu.  Iată ce scrie  cărturarul braşovean Sextil Puşcariu în cartea sa „Braşovul de altădată” despre Pomul verde : „Lipit de localul "Gambrinus" era Pomul Verde", cel mai vestit hotel din Braşov, mai bun decât "Hotelul Bucureşti", peste drum, şi decât "Europa", în Uliţa Vămii, în clădirea ce adăposteşte acum cinematograful "Corso". Braşovul nu era un centru comercial ca astăzi, iar vara, când veneau vilegiaturştii din ţară, goniţi de căldurile Bucureştilor, mânaţi de dorul de călătorii şi atraşi de aspectul european al Braşovului curat şi îngrijit, de ar fi fost încă odată  atâtea hotele, tot nu ajungeau. Oaspeţii trebuiau să caute camere prin oraş. De la noi, de pe balconul vilei de pe Strajă,( Dealul Cetăţii- n.r.) priveam de-a dreptul în curtea şi grădina "Pomului Verde". Vara, când orchestra oraşului dădea aici concerte, noi aveam muzică  la masă”. Mai multe despre hanurile de altădată puteţi citi la rubrica Legendele Braşovului.