Vi s-a întâmplat să nu puteţi să purtaţi o convorbire telefonică în zone în care operatorii de telefonie mobilă susţin ca există semnal? Cu siguranţă o asemenea situaţie nu le e străină nicidecum românilor, pentru că pe la noi se întâmplă frecvent.

   În "Strategia ANCOM pentru Comunicațiile Digitale 2020", aceasta autoritate precizează că are în plan publicarea și actualizarea periodică a unor hărți interactive de acoperire teritorială a rețelelor, dar şi posibilitatea de a fi introdusă o perioadă de probă pentru serviciile de telecomunicaţii contractate de către abonați.

  Hărțile interactive de acoperire ar ajuta utilizatorii să obțină informații despre acoperirea geografica reală cu semnal, precum şi calitatea acestei acoperiri, fiind eliminată astfel prezentarea subiectivă a unor astfel de informații, prin publicitate sau în magazinele operatorilor.

 Astfel de hărți informative şi cu titlu indicativ, dar nu contractual, este deja o practică frecventă în foarte multe state europene.

Operatorii de telecomunicaţii mobile din România au raspuns favorabil unei astfel de propuneri, dar în anumite condiţii: cum ar fi de exemplu paramentri identici pentru toţi operatorii ( pentru a exista posibilitatea de comparaţie) sau identificarea de modalități realiste pentru a reflecta complexitatea factorilor ce influenteaza rezultatele acoperirii ori posibilitatea de a exclude din rezultate sensibilitatea echipamentelor terminale ale abonaţilor.

 În realitate, aceste hărţi ar stimula operatorii de telefonie mobilă să își îmbunătățească acoperirea şi vor permite o identificare mai bună a localitaților care necesită intervenție publică, pentru a fi asigurat accesul la servicii.

 Perioada de probă este o alta propunere a Autorităţii Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care ar asigura o şi mai bună  transparență pentru calitatea serviciilor de telefonie mobilă şi ar elimina bariere la schimbarea operatorilor. ANCOM analizează de asemenea şi impactul includerii în contractele semnate cu abonații a unui set minim de indicatori de calitate pentru telefonia mobila.

   Însă ideea acestei perioade de probă a fost respinsă aproape în unanimitate de catre operatorii din România, aceştia motivând aspecte legale (de exemplu că perioada de 14 zile de retragere pentru contractele la distanță nu este aplicabilă), motive economice (creșterea costurilor de activare şi conectare, având ca rezultat creșterea tarifelor), tehnice (va exista o portare temporară de numere și o mai mare complexitate a logisticii) sau de altă natură (posibile abuzuri din partea utilizatorilor, mai ales pe baza atractivității ofertelor cu terminal cu preţ redus sau subvenționat).

 Operatorii au mai motivat că există deja cartele preplătite pentru astfel de teste, similare unei perioade de probă. Doar Telekom ar accepta în principiu o astfel de perioadă de probă, dar numai pentru contractele ce oferă exclusiv servicii ( fără a fi oferite și echipamente), cu achitarea de către utilizator a serviciile din perioada de probă.