Şefii de bloc din Braşov au început să pună ipoteci pe apartamentele cu datorii la asociaţie

  Potrivit legii, proprietarii de apartamente care au datorii către asociaţii mai mari de 60 de zile de la data scadentă sau de 90 de zile de la data afişării se pot trezi cu ipotecă pe locuinţă. Aceasta nu este o obligaţie a preşedinţilor de asociaţii, ci un drept, prin care aceştia se asigură că locuinţele nu vor fi vândute cu datorii care nu mai pot fi recuperate.

     „Potrivit legii, preşedintele de asociaţie poate solicita, la împlinirea termenului de 60 de zile de la data limită până la care poate fi făcută plata sau 90 de zile de la afişare, instituirea ipotecii asupra imobilului al cărui proprietar nu şi-a onorat obligaţiile comune care îi revin. Ipoteca se înscrie în Cartea Funciară, astfel că apartamentul nu poate fi vândut”, a explicat Claudia Urdea, şef Serviciu pentru Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei Braşov.

   Potrivit acesteia, la Braşov au existat deja mai multe cazuri în care preşedinţii de asociaţii au solicitat înscrierea unor astfel de ipoteci. Acest lucru nu înseamnă, însă, că proprietarii îşi vor pierde imediat casele, deoarece ipoteca poate fi ridicată foarte simplu. „Ridicarea ipotecii se poate face la solicitarea preşedintelui asociaţiei de prorietari sau chiar a proprietarului, în cazul în care acesta face dovada stingerii datoriilor către asociaţie, prin prezentarea chitanţelor fiscale”, a mai spus Claudia Urdea. Cât timp există o ipotecă, apartamentul nu poate fi vândut.

      Legea a oferit acest drept preşedinţilor de asociaţii de proprietari ca urmare a numeroaselor cazuri în care apartamentele au fost vândute cu datorii importante către asociaţiile de proprietari. Noii proprietari nu aveau la cunoştinţă despre aceste datorii şi refuzau să le achite iar asociaţiile nu aveau posibilitatea recuperării banilor.