Elevii de la Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”, s-au dovedit în urma întrecerilor cei mai iscusiți „mici pompieri” din judeţ și vor reprezenta Brașovul la faza națională!

  În week-end-ul care a trecut, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov a organizat etapele judeţene ale concursurilor tehnico-aplicative pentru elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

     Au participat elevi de gimnaziu şi de liceu, aparţinând şcolilor generale şi liceelor din judeţul nostru, câştigători ai etapelor locale.

   Concursurile au avut un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie civilă și au fost organizate având ca obiective: dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor corespunzatoare în rândul elevilor; formarea şi dezvoltarea la elevi a unor trasături morale, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, disciplina şi spiritul de fair-play; dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar; cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte; adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă ori dezastru; dezvoltarea atitudinii de solidaritate şi de implicare voluntară în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă sau dezastre.

  Pe podium, la finalul întrecerilor, s-au aflat echipele de la Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”, Şcoala Gimnazială Prejmer şi Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi” Braşov.

     Câştigătorii concursului, elevii de la „Antipa”, vor reprezenta Braşovul la faza naţională a concursurilor „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.