În comuna Feldioara a fost implementat în perioada aprilie 2012-septembrie 2013 un program integrat de formare pentru resurse umane din mediul rural braşovean. Acest proiect a fost cofinanţat din Fondul Social European, valoarea totală fiind de 551.000 de lei.
Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman din comuna Feldioara, în vederea facilitării ocupării în domenii non-agricole şi promovarea antreprenoriatului. Beneficiari au fost 92 de persoane din localitatea menţionată, respectiv tineri şi femei inactivi sau care au ocupaţii în domeniul agriculturii de subzistenţă.
Principalele activităţi ale proiectului au fost furnizarea de calificare profesională pentru meseria de îngrijitor bătrâni la domiciliu, de programe de formare a competenţelor informatice şi antreprenoriale, instruirea şi asistarea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, precum şi competenţă pentru începerea unei activităţi independente.
Activităţile s-au desfăşurat la Feldioara, într-un spaţiu amenajat şi dotat performant de către Primăria comunei.
Prin participarea la programul de formare şi consiliere profesională, un număr de 75 de persoane din Feldioara au obţinut în urma cursului diplome, dintre care 47 în meseria de îngrijitor pentru persoane vârstnice şi 28 în aceea de competenţe informatice şi antreprenoriale. Astfel, au fost crescute şansele de ocupare a locurilor de muncă pentru cei care au terminat cursurile.
Prin atelierele de lucru organizate, beneficiarii şi-au îmbunătăţit capacitatea de a răspunde cerinţelor potenţialilor angajatori.
Pe de altă parte, a anunţat primarul din Feldioara, Sorin Taus, un număr de patru persoane au început să facă demersuri în vederea derulării unei activităţi independente, sub îndrumarea consultanţilor de specialitate.