Autoritățile locale din Prejmer au recepționat astăzi lucrările de construcție a unei platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere. Aceasta s-a realizat în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” derulat de Ministerul Mediului, în care Consiliul Județean Brașov este partener cu o cotă de finanțare de 5% din valoarea lucrărilor de investiții.
Proiectul vizează construirea unor spații de depozitare a deșeurilor animale și vegetale, în conformitate cu normativele europene în domeniu, în patru localități ale județului. În momentul de față, pe lângă platforma de la Prejmer mai funcționează una la Hălchiu, urmând să se deschidă alte două la Șercaia și Dumbrăvița. Practic, cetățenii vor avea posibilitatea să depoziteze gunoiul de grajd și cel vegetal într-un spațiu adecvat, astfel încât pânza freatică și solul să fie protejate de poluarea cu resturile organice.
„Am realizat acest important proiect de mediu destinat nu doar locuitorilor din Prejmer, ci celor din întreaga zonă. Colectorul este gata și mai urmează achiziția echipamentelor necesare operării platformei. Sperăm ca oamenii să aducă aici gunoiul de grajd și cel vegetal. Până acum ei aruncau gunoiul vegetal împreună cu cel menajer, ceea ce însemna costuri mai mari pentru serviciul de salubritate deoarece aceste deșeuri erau transportate și depozitate la rampa ecologică. Ne dorim ca într-un interval de un an cetățenii să capete reflexul de a utiliza platforma de depozitare a deșeurilor organice obținute în gospodării”, a spus primarul din Prejmer, Todorică Șerban.
Platforma a costat 800.000 de euro și se adaugă altor investiții de infrastructura de mediu realizate în comună, precum construirea unei stații de sortare și transfer pentru deșeurile menajere, construirea unei stații de epurare a apelor, înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare etc. acestea au totalizat 18 milioane de euro.