Deoarece nu au fost suficienţi înscrişi pentru a constitui grupele de studiu la cursurile de formare profesională organizate gratuit de către Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională (AJOFM) Braşov, pentru luna aprilie, instituția reia toate cursurile.

  Este vorba despre următoarele cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: agent de securitate, casier, confecționer-asamblor articole din textile, manager proiect, cameristă, ospătar, recepționer hotel şi sudor.

  Perioada preconizată pentru începerea acestor opt cursuri de formare profesională este cuprinsă între 22 – 25 mai 2018.

     Studiile necesare în vederea participării la unul dintre cursurile de formare profesională sunt: studii superioare pentru cursul de manager proiect, liceul pentru cursul de recepționer hotel; studii minime obligatorii pentru cursurile de: agent securitate, casier, și sudor; învățământ gimnazial pentru cursurile de cameristă și ospătar.

  Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi), iar durata cursului variază între 2 şi 6 luni, conform specificului meseriei.

  Documentele necesare înscrierii la un program de formare profesională sunt următoarele:

- actul de identitate, în original şi copie;
- certificat de naştere, în original şi copie;
- actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
- actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
- cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
- recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

   Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brașov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.

   AJOFM a anunțat și că sunt disponibile 446 de locuri de muncă. Cele mai multe job-uri sunt pentru agenți de securitate, ambalatori manuali, bucătari, controlori calitate. Mai multe detalii pe http://www.ajofm-bv.ro/site/cursurilocuri/locuri.htm