Ministerul Apărării Naţionale, prin Centrul Militar Zonal Braşov, desfăşoară în perioada 1-23 august 2019 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor care doresc să se încadreze funcţii de soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari.

   Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii cu domiciliul în judeţul Braşov trebuie să se prezinte la sediul Centrului Militar Zonal Braşov pentru a completa o cerere, având asupra lor actul de identitate (în original şi în copie), certificatul de cazier judiciar (eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii), acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă (în original şi în copie), permisul de conducere (în original şi în copie, dacă este cazul) şi livretul militar (în original şi în copie, dacă este cazul).

   Pentru anul 2019, în judeţul Braşov sunt disponibile 62 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari.

     La sediul centrului militar, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele procesului de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, cu menţiunea că, pentru candidaţii repartizaţi pe locurile mai sus menţionate, programul de instruire iniţială (dacă este cazul) se va desfăşura în unităţi militare de pe raza judeţului Braşov.

    Candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

   Detalii se pot obţine la sediul Centrului Militar Zonal (Braşov, str. Lungă, nr. 231), zilnic, între orele 8.00 şi 16.00 sau la telefon 0268 510466 sau 0268 510464.