Cu el pot intra gratuit la evenimente din opt ţări europene, până în august 2020.

   Persoanele cu handicap din Braşov pot solicita de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) eliberarea Cardurilor Europene pentru Dizabilitate.

„Cardul European este documentul care le dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber în opt state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România. După eliberare, pentru a putea utiliza cardul european pentru dizabilitate, persoanele cu handicap trebuie să viziteze obligatoriu site-ul proiectului www.dizab.eurocard.gov.ro unde e nevoie să urmeze instructiunile în acest sens. Numărul de locuri gratuite la evenimentele culturale, sportive sau de agrement sunt limitate şi sunt stabilite, distinct, cu privire la fiecare eveniment în parte”, a explicat Gheorghe Durnă, director DGASPC Braşov.

   Cardul se eliberează la cerere. Persoanele îndreptăţite pot depune o solicitare scrisă la registratura DGASPC Braşov, str. Apullum nr. 3, program cu publicul: luni-vineri 8.30-12.30 14.30-16.00 sau electronic pe adresa de e-mail cardurieuropenebv@dgaspcbv.ro. Cererea pentru acordarea cardului European pentru Dizabilitate poate fi descarcată de pe pagina de internet a DGASPC Braşov www.dgaspcbv.ro. Cardul European pentru dizabilitate este eliberat de catre DGASPC Braşov, în termen de maximum 45 zile de la depunerea cererii.

Persoanele care pot beneficia de card sunt copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat, precum şi persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap. Cardul este nominal, netransmisibil şi este valabil din ianuarie 2017 până în august 2020”, a subliniat Gheorghe Durnă.

   Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea mobilității transnaționale prin intermediul emiterii Cardului European pentru Dizabilitate pentru românii cu dizabilități și recunoașterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilități din alte țări membre UE, participante la proiect. Grupul țintă este format din 50.000 de persoane cu dizabilități din România și tot câte 50.000 din Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.