Marți a avut loc o nouă şedinţă a Adunării Generale a Consorţiului Cultural Corona. Printre hotărârile importante adoptate s-a decis înfiinţarea unui nou grup de lucru informal la care pot adera toate persoanele fizice şi juridice interesate să fie alături de consorţiu, fără a fi însă membri de drept ai acestuia. Înscrierea în acest grup se va face prin cerere scrisă, depusă la secretariatul asociaţiei (Piaţa Sfatului, nr. 25). Apartenenţa la acest grup este condiţionată de efectuarea unei donaţii în valoare de 10 lei pentru persoane fizice şi 50 lei pentru persoane juridice în contul asociaţiei. Tot în şedinţa de marți s-a decis demararea procedurii de aderare la Consorţiu pentru un nou membru de drept, fiind vorba de Agenţia Metropolitană Braşov.
O altă hotărâre importantă este iniţierea a 2 proiecte comune pentru membrii consorţiului: identificarea unui spaţiu industrial care să fie refuncţionalizat în sens cultural şi înfiinţarea unei televiziuni online de cultură la Braşov.
De asemenea, în luna ianuarie 2015 reprezentanţii consorţiului vor prezenta un bilanţ al activităţilor culturale din anul precedent, şi tot atunci vor fi desemnate proiectele de excelenţă în cultură la Braşov din 2014.
Asociaţia are ca scop ridicarea profilului artelor şi al culturii, asigurarea performanţei în creativitate, cultură şi educaţie în Braşov. Unul dintre obiectivele majore ale asociaţiei este dezvoltarea unei strategii care să contribuie la dosarul de candidatură al Braşovului pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021.
Asociaţia Consorţiul Cultural Corona are ca membri fondatori Universitatea Transilvania, Biserica Evanghelică CA Braşov, Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Muzeul CaSA Mureşenilor, Fundaţia Forum Arte, Asociaţia Kunstadt Braşov, Teatrul „Sică Alexandrescu”, Teatrul Arlechino, Biblioteca Judeţeană.
Mai multe detalii puteţi afla pe internet, accesând site-ul: www.consortiulcorona.ro