Proiectul pentru persoanele de etnie rromă din Codlea a fost finalizat cu succes! 150 de gospodării din cartierul Mălin care vor fi intabulate, iar proprietarii lor, etnici rromi, vor obţine înscrierea imobilelor în cartea funciară. Astfel rromi vor primi actele de proprietate pentru imobilele în care locuiesc. Proiectul Responsabilizarea cetăţenilor în domeniul locuire şi-a propus  să îmbunătăţească situaţie rromilor din oraşul Codlea şi să contribuie la procesul de incluziune socială a acestora. De menționat este faptul că toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite.  Potrivit statisticilor, rromii din ţara noastră trăiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localităţilor şi nici măcar jumătate dintre ei nu deţin o locuinţă sau un document de identitate.