Având o conducere interimară, RATBV a lansat un concurs atât pentru ocuparea postului de director general, cât şi pentru ocuparea posturilor de director economic, tehnic şi de exploatare.

Cei interesaţi de aceste posturi îşi pot depune dosarele până cel târziu pe 28 decembrie, la sediul societăţii, într-un plic sigilat, dar şi online.

Condiţia de bază pentru a putea participa la acest concurs este de a avea studii superioare, cel puţin 7 ani de vechime în muncă, dar şi cel puţin 3 ani de experienţă într-un post de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat.

Pentru a avea şanse la ocuparea unuia dintre acestei posturi, candidaţii trebuie să aibă o serie de competenţe profesionale specifice sectorului de transport urban. 

De asemenea, potenţialii candidaţi nu trebuie să fi fost destituiţi dintr-o funcţie de conducere din cadrul unor instituţii publice sau companii private sau să-şi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare. 

După evaluarea dosarelor de candidatură, conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor, candidaţii care vor rămâne pe „lista scurtă” vor depune şi o declaraţie de intenţie.