PrimăriaBraşov a lansat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor, proiect prin care, la această unitate de învăţământ se vor amenaja 7 noi săli de clasă, un laborator şi grupuri sanitare.

   Valoarea estimată a contractului este de 1.800.000 de lei, finanţarea fiind asigurată integral de la bugetul local. Termenul de depunere a ofertelor este 16 aprilie, iar criteriul de atribuireva fi preţul cel mai scăzut.


   Obiectivul acestei procedure este ca, prin mansardarea clădirii, să se creeze spaţii  noi, necesare amenajării unorsăli de clasă care să acopere toate solicitările de înscriere pentru elevii, care locuiesc în zonă.

   Pentru această extindere este necesară proiectarea şi execuţia unor lucrări de construcţii şi instalaţii aferente clădirii, dar nu va fi nevoie de intervenţii la structura de rezistenţă a imobilului.

     Durata de implementare a proiectuluieste de 12 luni, perioadă în care constructorul va trebui să resolve toate documentaţiile aferente, dar şi să finalizeze lucrările.

   Detalii aici: 

https://youtu.be/l35l59-P3Hc