Ajutoarele alimentare din fonduri UE, destinate persoanelor defavorizate şi acordate în conformitate cu prevederile H.G.nr.799/2014, vor fi distribuite începând de luni la sediul Direcţiei de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Braşov, aflat pe strada Panselelor nr.23. În perioada 8-12 decembrie 2014, distribuirea ajutoarelor alimentare se va face în intervalul orar 8.30 – 18.00. Începând cu data de 15 decembrie, programul de distribuire va fi modificat conform unei progamări pe categorii și va fi comunicat ulterior.

Beneficiarii de ajutoare constând în alimente sunt familiile şi persoanele singure beneficiare ale venitului minim garantat, sau ale alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, şomerii cu indemnizaţie lunară de până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la AJOFM care nu beneficiază de indemnizaţie, pensionarii cu venituri sub  400 lei/lună, persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi si copii; veterani de război sau văduve ale acestora, foşti deţinuţi politici sau beneficiari ai Legii Recunoştinţei, etc. Majoritatea beneficiarilor au primit deja cupoane care le atestă dreptul la acest ajutor.

Cetăţenii care nu au primit cupoanele distribuite de guvern, dar care consideră că sunt îndreptăţite să primească aceste ajutoare, respectiv se încadrează într-una dintre categoriile vizate, pot solicita Direcţiei de Servicii Sociale a Primăriei Braşov înscrierea pe o listă suplimentară de beneficiari, însă doar în perioada 8-12 decembrie, între orele 8.30 – 16.30.
Aceste persoane trebuie să aibă asupra lor, în funcţie de caz, pe lângă actul de identitate în original și copie, şi  certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat, decizia de pensie sau mandatul poștal pentru plata drepturilor pe luna anterioară, carnetul de șomer vizat conform prevederilor legale, sau, în cazul şomerilor neindemnizaţi, adeverința eliberată de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană care atestă înregistrarea persoanei ca șomer în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă. Toate actele necesare trebuie să fie prezentate atât în original, cât şi în copie.  Aceştia nu vor mai primi însă alimentele pe loc, aşa cum s-a comunicat iniţial, ci numai după aprobarea dosarelor de către Ministerul Fondurilor Europene.