Tuturor ni s-a întamplat la un moment dat să rămânem fără cuvinte în faţa celui din faţa noastră şi să avem sentimentul de dificultate în a ne exprima punctul de vedere într- un mod cât mai clar şi cât mai corect. Partea de comunicare în mediul medical necesită mai multă atenţie datorită faptului că aceasta are în centru pacientul, care se prezintă în plină suferinţă şi incertitudine în faţa medicului. Mihaela Naidin, director de marketing la Spitalul de Cardiologie Clinicco Brașov: „comunicarea este cel mai important lucru în stabilirea relaţiei cu pacientul, cu aparţinătorii şi cu ceilalţi membri ai echipei medicale. A-i asculta pe pacienţi este la fel de important ca şi a vorbi cu ei!Indiferent de specialitatea pe care o are medicul, atunci când trebuie să comunice cu  pacientul pe care îl tratează, acesta trebuie să fie atent la ce spune şi, mai ales, cum spune.Pentru realizarea unei comunicări eficiente are nevoie de timp suficient pentru a stabili o relaţie cu bolnavul. Empatia în comunicare este şi ea extrem de importantă, deoarece cu ajutorul ei medicul poate înţelege mai bine prin ce stări trece pacientul şi îl poate încuraja să se exprime deschis şi neîngrădit. Relaţia medic-pacient constituie una dintre aspectele fundamentale cu care se ocupă psihologia medicală. Orice medic trebuie nu doar să aibă cunoştinţe practice despre starea medicală a pacientului, dar şi să fie familiarizat asupra psihologiei individuale a pacientului.”
 
           Comunicarea în relaţia medic – pacient este foarte importantă în practica medicală. Motive etice, morale, profesionale, obligă medicul să ofere pacientului informaţii relevante asupra bolii lor. “Comunicarea în relatia medic – pacient înseamnă a raspunde prompt, onest şi înţelegere la diferite nevoi şi cereri faţă de actul medical, care va trebui însoţit întotdeauna de conştiinţă etică; viaţa apare ca valoarea cea mai ridicată a lumii materiale, iar sănătatea reprezintă bunul suprem al omului, ea nu are preţ. Ar fi de preferat ca pacienţii să fie trataţi necondiţionat. Boala este ruperea echilibrului armoniei, care se traduce prin suferinţă fizică, psihică, o dificultate sau o inadaptare la o situaţie nouă, provizorie sau definitivă. O persoană “intra în boală” cu un anumit tip de sistem nervos şi de temperament, cu un anumit caracter şi inteligenţă, cu o anumita ereditate, cu complexe şi păreri preconcepute, cu un anumit orizont cultural şi de aceea bolnavul ia diverse atitudini faţă de boală, dar în acelaşi timp şi faţă de echipa medicală: încredere, stimă, simpatie, însă – posibil - şi îndoială, teamă, dispreţ, ură. Competenţa profesională se demonstrează prin cunoştinţe teoretice aprofundate şi capacitatea de a le aplica într-o activitate creatoare, de îngrijire individualizată, personalizată, competentă şi umană”, spune Mihaela Naidin, director de marketing la Spitalul de Cardiologie Clinicco Brașov

 
Spitalul de cardiologie Clinicco Braşov

        Cardiologie Intervenţională
        Electrofiziologie şi dispozitive implantabile
        Chirurgie cardiovasculară
        Str. Şcolii nr. 8 Braşov,
        Recepţia Clinicco: 0268 44 55 44
        Internări Clinicco: 0733 008 195
        E-mail: cardiologie@clinicco.ro
        http://www.clinicco.ro/servicii-medicale/cardiologie