Cazările în căminele Universităţii Transilvania încep din 29 septembrie şi deja au fost constituite comisiile care se vor ocupa de cazare, în fiecare facultate.

Până în 18 septembrie, acestea au întocmit listele cu studenţii care vor primi un loc de cazare, în prima fază, iar acestea vor fi afişate pe site-ul Universităţii și la avizierele facultăţilor şi ale căminelor studenţeşti.

Prima fază a cazărilor va fi în perioada 29 septembrie – 1 octombrie, iar în 3 octombrie, după o redistribuire a locurilor rămase libere, se vor afişa listele pentru faza a doua a cazării, programată până în 5 octombrie.

Potrivit reprezentanţilor Universităţii, fiecare facultate va trebui să asigure minim 15% din locurile de cazare studenţilor din anul I.

În altă ordine de idei, în acest an universitar, studenţii „căminişti” vor plăti taxe uşor majorate faţă de anul anterior, dacă Senatul Universităţii va aproba această propunere. Majorarea va fi de maxim 10 lei pentru studenţii bugetaţi şi maxim 22 de lei pentru cei de la „cu taxă”.