În şedinţa ordinară a Consiliului Local din această lună vor fi stabilite noi chirii pentru spaţiile comerciale sau de producţie sau sediile unor bănci sau notari aflate în proprietarea RIAL. Chiriile pentru spaţiile deţinute de RIAL SRL au fost stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Braşov din 1999, act normativ ce prevedea indexarea cuantumului acestora cu rata inflaţiei. S-a ajuns în situaţia ca aceste chirii să fie modicate în raport cu preţul pieţei. În momentul de faţă, RIAL SRL are în administrare 360 de spaţii care au altă destinaţie decât cea de locuit.