Astăzi este sărbătoare mare. Cu cruce roşie în calendar.

   An de an, pe 30 ianuarie, creştinii ortodocşi îi prăznuiesc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Toți cei trei Sfinți Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea, numit "veacul de aur" al creștinătății, s-au născut în familii evlavioase creștine și au avut parte de o educație aleasă, datorită mai cu seamă mamelor lor. Toți trei au studiat la cele mai vestite școli ale vremii.

 Au trăit o viață retrasă, în rugăciune stăruitoare și muncă. Pentru meritele lor deosebite, au fost ridicaţi pe cele mai de seamă scaune ierarhice ale vremii, pentru a răspândi de acolo cu și mai multă putere lumina adevărului dumnezeiesc, dovedindu-se a fi vrednici păstori ai credincioșilor lor.

Au fost deopotrivă mari sprijinitori ai săracilor, orfanilor, bolnavilor și ai tuturor celor aflați în suferință, ridicându-se însă și împotriva bogaților și asupritorilor. Au fost mari predicatori și scriitori bisericești, lăsând în urma lor un număr mare de cărți de învățătură, alcătuind diverse cântări și rugăciuni.

  Această sărbătoare semnifică unitatea creştinilor.

  După ani de dispute între comunităţile creştine, pe tema - cine este cel mai mare şi mai important teolog dintre cei trei ierarhi, s-a hotărât în urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan, ca disputa să înceteze , iar ziua de 30 ianuarie să fie ziua de cinstire comună a celor trei ierarhi.
 
 Pentru a recunoaşte valoarea teologica a celor TreiSfinţi Trei Ierarhi, prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie , din anul 1936, Sfinţii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai Instituţiilor de Învăţământ teologic ortodox din întreaga lume.

   În timpul anului bisericesc, cei trei Sfinţi Părinţi au mai multe zile de prăznuire, însă aceasta, de 30 ianuarie este deopotrivă, pentru a-i cinsti pe toţi trei împreună.

   Sărbătoarea acestor mari ierarhi şi dascali ai Bisericii lui Hristos a avut un rol important în viaţa credincioşilor, încă din primele secole creştine. Cei trei teologi sunt prăznuiţi şi separat, însă Biserica a rînduit o sărbătoare comună pentru a arăta unitatea de învăţătură creştină şi contribuţia acestora la dezvoltarea învăţămîntului teologic.

 Tocmai pentru că învaţămintele lor erau foarte importante şi foarte apreciate, înainte să se ia hotărârea că toţi cei 3 ierarhi sunt la fel de importanţi, erau aprige disputele: unii îl cinsteau mai mult pe Vasile cel Mare, zicând că este înalt la cuvânt, alţii îl înalţau pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, zicând că este mai omenească învăţătura lui şi că îi îndreaptă pe toţi, înduplecînu-i spre pocainţă prin dulceaţa graiului său. Alţii înclinau spre dumnezeiescul Grigorie, că el i-ar fi întrecut pe toţi, prin înalţimea, frumuseţea şi cuviinţa cuvântărilor şi scrierilor lui. Din acest motiv, se ajunsese ca lumea să se divizeze: unii se numeau ioanieni, alţii vasilieni şi alţii grigorieni.

   Disputa s-a încheiat după ce arhiereului Ioan, i s-au arătat în vis cei trei ierarhi, întâi pe rând, apoi împreună, îndemnându-l să pună capăt acestor neînţelegeri şi să-i considere deopotrivă la fel de importanţi. Numai să fie cinstiţi şi urmaţi! „Împreunează-ne praznicul într-o singură zi şi ne prăznuieşte cu bună-cuviinţă!”

 Cei trei Sfinţi Părinţi au fost luminatori ai creştinătăţii, mari dascăli ai lumii, care au lăsat importante scrieri şi au îmbogăţit sfintele slujbe. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Ioan Gură de Aur au alcătuit Liturghiile care le poartă numele, dar au lăsat şi alte importante cuvinte de învăţătură. Sfântul Grigorie este autorul mai multor lucrări însemnate şi vestite de teologie.

 Sfântul Vasile cel Mare reprezintă simbolul energiei şi al acţiunii puse în slujba oamenilor; Sfântul Grigore reprezintă simbolul ştiinţei teologice şi al contemplării înalte, fiind primul dintre părinţii bisericeşti care a folosit termenul de teologie, iar Sfântul Ioan Gură de Aur reprezintă simbolul zelului apostolic prin cuvânt şi faptă, pentru orientarea oamenilor spre învăţatura lui Isus.

......................................................................

 În această zi de sărbătoare, în calendarul popular, lucrul în casă le este stict interzis femeilor, dacă vor să le ocolească beteşugurile! Cei care nu respectă sărbătoarea, pot să aibă probleme legate de vedere, de deplasare sau chiar să le fie umbrite minţile.

   În această zi trebuie să dăm o lumînare de pomană sau o candelă, pentru ca întreaga viaţă să ne fie luminată. Totodată se dau de pomană cărţi de rugăciuni şi iconiţe, care-i reprezintă pe Cei Trei Ierarhi. Bolnavii trebuie să se roage pentru sănătatea lor în ziua praznicului, deoarece cei Trei Ierarhi sunt doctori vindecători.

   În multe zone, familiile îi ţin pe cei Trei Ierarhi de patroni ai casei. Se face colivă şi oamenii merg la biserică. Pentru reuşita familiei şi a treburilor gospodăreşti, în această zi nu se lucrează. Sărbătoarea se ţine pentru fericire şi pentru a-i apăra de boli şi durere pe toţi ai casei. Sărbătoarea este o zi dedicată reconcilierii; acum se împacă rudele după lungi dispute, iar toate proiectele comune vor aduce prosperitate în căminul acestora.

   În ziua de prăznuire a celor Trei Ierarhi sunt benefice pelerinajele în lăcaşurile de cult, care poartă hramul Celor Trei Sfinţi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Tot în această zi, este bine să fie ajutaţi copiii săraci. Pentru spor şi pentru sănătate, la masa sărbătorească se consumă peşte şi fructe, simboluri ale unei vieţi duhovniceşti smerite.

   Se spune că, în această zi, grâul neîncolţit toamna răsare sub zăpadă!

   În tradiţia populară se spune că de astăzi se schimbă vremea. De-acum, se zice că „se strâmbă pârtiile”, iar vremea dă spre primăvară.

   Dacă curg streşinile, primăvara va fi friguroasă, dacă e ger, vara va fi călduroasă.

    Aşadar astăzi e sărbătoare mare! Biserica îi prăznuieşte laolaltă pe cei Trei Sfinţi Ierarhi : Vasile, Grigore şi Ioan!