Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Brașov aduc la cunoștința asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale,că data limită pentru depunerea documentației de solicitare a subvenției de la bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov pentru anul 2022 este 30 septembrie 2021, ora 15.30.


Documentația de solicitare a subvenției se înaintează în plic închis, într-un singur exemplar și se înregistrează la registratura Direcției de Asistență Socială Brașovdin str. Panselelor, nr. 23, Brașov.


Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, accesând site-ul http://www.dasbv.ro/subventii-ong-uri/cadrul-legal-2022/, la telefon mobil 0727 379824 sau 0368/469995, 0368/464081, 0368/465415 int. 812.