Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat listele cu ierarhia la nivel judeţean şi din Capitală pentru absolvenţii clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională 2019. Capitala e fruntaşă în clasamentul elevilor care au media 10 pentru admiterea la liceu!

   Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat, miercuri, ierahia absolvenţilor clasei a VIII-a în funcţie de mediile de 10 obţinute la Evaluarea Naţională 2019 de elevii din toate judeţele ţării şi Capitală. Acestea pot fi consultate pe site-ul admitere.edu.ro.

    Capitala ocupă prima poziţie în această ierarhie, cu 22 de absolvenţi care vor intra la liceu cu media de admitere 10. Bucureştiul este urmat în clasament de judeţul Dolj, cu 18 medii de admitere de 10, Argeş cu 13 şi Cluj și Brașov, cu câte 11 medii de 10.

   La polul opus se află judeţele Tulcea, Harghita şi Covasna, unde nici un elev nu a reuşit să obţină media 10 pentru admiterea în liceu.

    În Constanța, 9 absolvenţi au obţinut media de admitere 10, la Iaşi 8, la fel şi în judeţul Timiş. La nivelul judeţului Alba, 4 elevi au obţinut media de admitere la liceu 10, la fel şi în judeţul Hunedoara. În Sibiu, un singur absolvent a avut media 10.

    Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obţinută la Evaluarea Naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

    Anexa nr. 2 la ordinul MEN nr. 4829/30.08.2018, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, arată că „Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.” Excepţie fac colegiile naţionale militare.