Program prelungit la SPCLEP Braşov, în perioada alegerilor prezidenţiale. În 10 noiembrie şi 24 noiembrie, ghişeele vor fi deschise între orele 7.00 şi 21.00!


     Programul de lucru al Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţa Persoanelor (SPCLEP) din judeţ va fi extins, astfel încât cetăţenii care nu au carte de identitate să o poată obține în preajma alegerilor prezidenţiale şi să poată vota. Pentru eliberarea actelor de identitate, persoanele cu drept de vot, care nu deţin sau au un act de identitate cu termen de valabilitate expirat, se pot prezenta la ghişeu sâmbătă, 9 noiembrie 2019, între orele 8.00 – 16.00 sau duminică, 10 noiembrie, între 7.00 – 21.00. Acelaşi program este valabil şi în perioada 23 – 24 noiembrie 2019, în cazul în care va avea loc al doilea scrutin pentru alegerile prezidenţiale.

    Cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a domiciliului.

     Contravaloarea eliberării cărţii de identitate este de 7 lei şi se achită, doar în perioadele menţionate, la ghişeul Serviciului de Evidenţă a Persoanelor.

    Cartea de identitate provizorie va fi eliberată în cazul în care cetăţenii nu pot prezenta anumite documente (certificate de stare civilă, dovezi cu privire la domiciliu, etc.), dar este absolut necesar cel puţin unul dintre cele menţionate mai sus. Atenţie, în acest caz se vor depune şi 4 fotografii de 3 cm (tip buletin) şi o taxă de 1 leu, achitată la fel ca în cazul cărţilor de identitate.

      Pentru cererile depuse în data de 9 şi 10 noiembrie (respectiv 23 şi 24 noiembrie, documentele de identitate se eliberează duminică, 10 noiembrie 2019 (respectiv 24 noiembrie 2019), după ora 17.00.