„Am surprins aceasta imagine la intersecția Bdul. Saturn cu str. Venus pe 20.01.2016 ora 21.00. Am sunat la Centrul pentru Persoane fără adăpost și o doamnă și-a exprimat neputința sfătuindu-mă să mă adresez asociației. Cărei asociații? Poate dimineață vedem la știri: ,,Un bloc mistuit de flăcări”. Câți oameni trebuie să moară ca să nu mai fim indiferenți. Vă felicit pentru campania organizată Poate, poate devenim mai puțin nepăsători”, ne-a scris Andra Popa pe adresa tusibrasovultau@gmail.com în cadrul campaniei „Cine Face Brașovul TĂU de RUȘINE?
 
 
 
BRAȘOV: GUNOI printre BLOCURI (Cine face Brașovul Tău de RUȘINE) - Dorina Moldovan 
 
- BRAȘOV: Munte de gunoi în spatele Blocului (Cine face ORAȘUL de RUȘINE) - Bilcu Elena
 
 

Cine face Brașovul Tău de RUȘINE? O întrebare la care fiecare dintre noi VREA să știe răspunsul! Îl putem afla împreună! Cine aruncă gunoiul la întâmplare? Strada mea este plină cu gropi! Vecinul nu și-a curățat trotuarul de zăpadă sau mașina poliției a parcat pe loc interzis! Sunt lucruri care ne deranjează, să nu trecem indiferenți pe lângă ele. Fotografiază, semnalează, acționează! Aflăm astfel împreună cine face Brașovul Tău de RUȘINE!
   După ce v-am arătat orașul în toată splendoarea lui și am premiat cele mai frumoase fotografii în campania VEZI Brașovul TĂU, acum a venit momentul să descoperim și fața mai puțin plăcută a Brașovului.  Vrem să schimbăm acele lucruri care nu fac cinste orașului și care pot fi altfel dacă ne implicăm. Nu treceți indiferenți ! Fotografiați, semnalați, acționați! Este Brașovul TĂU, nu Brașovul lor. Nu mai ascundem gunoiul sub preș! Așteptăm pe adresa tusibrasovultau@gmail.com fotografii cu Brașovul lor, adică al celor care nu ne fac cinste!

Și pentru că orice implicare trebuie răsplătită oferim și de această dată un premiu - o tabletă 4G! 

  
ATENȚIE! Cei care participă în competiție își asumă răspunderea pentru fotografiile trimise pe adresa tusibrasovultau@gmail.com
 
Premiul va fi acordat pe data de 14 februarie, în urma unei trageri la sorți care va fi televizată! Fiecărui participant i se va atribui un număr de concurs! Pozele se primesc până pe 13 februarie.

 

REGULAMENT CONCURS Cine face Brașovul Tău de RUȘINE?

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul concursului cu premii „Cine face Brașovul Tău de RUȘINE” este Societatea NECOM ADVERTISING, cu sediul în Str. Olteţ nr. 10-11, Braşov, România, CUI RO33255671 prin site-ul www.brasovultau.ro și postul de televiziune MIX2TV. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.brasovultau.ro şi este disponibil şi la sediul Societăţii Necom Advertising. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. Regulamentul oficial în cauză este intocmit si facut public conform legislaţiei aplicabile în România.


SECŢIUNEA 2.  LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Concursul este organizat şi se desfăşoarăpe site-ulwww.brasovultau.ro și MIX2TV

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Concursul „Cine face Brașovul Tău de RUȘINE” se desfăşoară în perioada 19ianuarie – 14februarie2016, pe site-ul www.brasovultau.ro, rețeaua de socializare facebook și MIX2TV.

SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
În perioada19 ianuarie – 14februarie2016, vă invităm să trimiteți pe adresa de e-mail tusibrasovultau@gmail.com fotografii în care surprindeți aspect negative, să semnalați probleme de orice fel surprinse în Brașov, care vă deranjează,  şi puteţi câştiga o tabletă performantă.Câştigătorul va fi desemnat printragere la sorţi, televizată.Fiecărui participant i se va atribui un număr de concurs.
După desemnarea câştigătorului acesta va fi contactat de echipa MIX2TV & Braşovul Tău pentru a confirma premiul, urmând să furnizeze telefonic seria şi numărul actului de identitate.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiul constă într-o tabletă performantă.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Premiul va fi acordat unui singur câștigător sub condiţia ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament. Numele câştigătorului concursului va fi anunţat pe site-ul www.brasovultau.ro și pe MIX2TV.

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie care are domiciliul în localitatea Braşov şi judeţul Braşov. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs angajaţii NECOM ADVERTISING, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I.

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Organizatorul nu are ca scop strângerea şi utilizarea datelor cu caracter personal încadrul acestui concurs.
Prinparticiparea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor pe care candidaţii le folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi la: nume/ prenume, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificarile şi completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

NECOM ADVERTISING va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs. După încheierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs nu vor fi păstrate.

SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuitpe site-ul www.brasovultau.ro  şi poate fi consultat şi în forma tipărită la sediul NECOM ADVERTISING, din strada Olteţ nr. 10-11, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri.
Regulament întocmit în data de 18 ianuarie 2016.

SECŢIUNEA 9.  LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefoniefixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor  unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervădreptul unilateral de a descalificao fotografieparticipantă la concurs, dacăvaconsiderăcăacestaestelicenţioasăsauindecentă.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea Brașovul Tău sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.