Guvernul a aprobat miercuri o hotãrâre privind programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în ºcoli, cu un buget de 64,6 milioane lei, de care vor beneficia 1,76 milioane de copii din clasele pregãtitoare ºi clasele I-VIII, din învãþãmântul de stat ºi privat. Din bugetul total al programului, 31,6 milioane lei reprezintã bani europeni, iar diferenþa este cofinanþare asiguratã de statul român. "În anul ºcolar 2014-2015 a fost menþinutã limita valorii zilnice de 0,37 de lei/copil, însã perioada de distribuþie gratuitã a fost extinsã la 86 de zile, cu o zi mai mult faþã de anul ºcolar 2013-2014", se aratã într-un comunicat al Ministerului Agriculturii. Din momentul intrãrii în vigoare a acestei hotãrâri de Guvern, consiliile judeþene pot începe procedurile de organizare a licitaþiilor pentru implementarea programului.