FIRST JOB SCHOOL anunţă conferinţa de diseminare a proiectului “Şanse pentru ocupare durabilă”, cod MYSMIS 121500.

Conferinţa va avea loc în data de 14.10.2019, ora 17.00 la Sergiana Center, Braşov.

Proiectul se desfăşoară în perioada 04.07.2018-03.01.2020 în regiunile Centru,Nord-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Est.

Obiectivul general al proiectului este promovarea ocupării sustenabile şi a mobilităţii profesionale şi teritoriale a forţei de muncă pe plan inter-regional pentru şomeri şi persoanele inactive (cu accent pe şomerii de lungă durată, inclusiv lucrători vârstnici, persoane cu dizabilităţi şi cu nivel redus de educaţie), pentru cetăţeni de etnie romă şi pentru cei din mediul rural din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia şi Nord-Est, pe o perioadă de 18 luni.

Până în prezent s-au obţinut următoarele rezultate:


  • 538 persoane recrutate în proiect.
  • 505 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.
  • 325 persoane certificate în următoarele meserii: Agent securitate, Lucrător comercial, Bucătar, Coafor, Operator CNC şi Sudor.
  • 124 persoane angajate.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă, Prioritatea de investiţii 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă, Operaţiunea compozită: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural.

Date de contact: Tiganus Ildiko - 0268511951 sau office@hrcromania.ro