Inspecţia Muncii a demarat o campanie privind informarea şi conştientizarea angajatorilor care desfăşoară activități de transport rutier de mărfuri periculoase, în legatură cu impactul social ți consecințele ce pot avea loc în cazul unui accident rutier.

În acest sens, pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă si  diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase, Inspectoratul Teritorial de Muncă a organizat o pregătire prin care s-a pus accent asupra obligatiilor legale ale angajatorilor şi a tuturor factorilor implicaţi în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase, din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Totodată, ITM informează că, în perioada aprilie-decembrie 2018, inspectorii de muncă vor desfăşura controale care vor viza verificarea respectării prevederilor legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, referitoare la realizarea transportului rutier de mărfuri periculoase.