PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV,

          Va efectua în perioada   03.04.2014 – 09.04.2014, activităţile de:
deratizare a domeniului public - privat al municipiului Braşov
dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie unităţi de învăţământ
tratamente combatere căpuşe (zone de agrement, zone verzi din – locuri de joacă pentru copii, curţile grădiniţelor) în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 119/2014; Legea Sănătăţii nr. 98/1994 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile H.C.L. nr. 627/2007- ”Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Braşov”.
        Cetăţenii cu gospodării individuale, agenţii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari (locatari), au obligaţia de a efectua  deratizarea pe suprafeţele care le deţin, concomitent cu acţiunile desfăşurate pe domeniul public şi privat, numai cu un operator licenţiat de autoritatea de reglementare competentă pe baza unui contract încheiat între acesta şi autoritatea administraţiei publice locale (H.C.L. nr. 627/2007, art.90).
          Neexecutarea acestei activităţi de către persoanele fizice sau juridice, atrage după sine sancţionarea acestora conform  H.C.L. nr. 627/2007, art.103, lit.e, cu amenzi contravenţionale cuprinse între  500 - 1000 lei  pentru persoane fizice şi 1.000 –2000 lei pentru persoane juridice.
                   Aducem la cunostinţa tuturor cetăţenilor următoarele :
momelile raticide utilizate în actiunea de deratizare  a domeniului public ÷ privat al municipiului Braşov, vor fi amplasate în statii de intoxicare impermeabile inscriptionate cu mesajul “ ATENTIE OTRAVA”- ,, ATENŢIE TEREN DERATIZAT”, substanţa folosită şi telefonul prestatorului. În caz de ingerare accidentală se recomandă  ca antidot  VITAMINA K1 şi consultul medicului.

Nota:
Pentru activitatea de deratizare,  pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov şi în unităţile de învăţământ, substanţa  folosită este
VARAT ESCA FRESCA  - substanţă activă  BRODIFACOUM
Pentru activitatea de dezinsecţie şi dezinfecţie în unităţi de învăţământ substanţa folosită este :
FREEDOM 11 MICRO E – substanţă activă D- FENOTRIN – pentru dezinsecţie
PREVENTOL CD 60 L – substanţă activă Bifenil – pentru dezinfecţie
Tratament combatere căpuşe :
- PARAINSECT CE –substanţa activă PERMETHRIN şi PIPERONIL BUTOXID
   
Telefoane de contact :
-  Primăria Municipiului Braşov – 416.550 int. 195 sau  984,  Serviciul Amenajare Zone de  Agrement  – 476.897
     -  Prestator S.C. Coral Impex S.R.L : 0268/331299,  0741078725, punct de lucru
  Nicolae Titulescu nr.33 Braşov.