Vârstnicii braşoveni cu venituri reduse îşi vor putea ridica de luni, 9 martie 2020, tichetele valorice prin programul „Dar din suflet pentru seniori”, ediţia de Paşte.

   Acestea pot fi ridicate până la data de 16 aprilie 2020, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, de pe strada Panselelor nr. 23.

    În cadrul campaniei, se acordă 10 bonuri valorice, fiecare cu o valoare de 10 lei (valoare totală 100 lei) şi pot fi utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de produse alimentare.

 Persoanele îndreptăţite să beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Braşov, cu vârsta de minim 63 ani femeile şi minim 65 ani bărbaţii, care împlinesc această vârstă până în data de 31 decembrie 2020 inclusiv şi a căror pensie este de până la 1.000 lei inclusiv.

 Pentru a putea ridica tichetele, beneficiarii trebuie să completeze o cerere tipizată, să prezinte actul de identitate (în original şi copie), cuponul de pensie pentru luna anterioară sau luna solicitării (în original şi copie). Dacă persoanele sunt nedeplasabile, cei care vin să ridice tichetele trebuie să actul de identitate (în original şi copie) şi o împuternicire olografă.

   Pe de altă parte, conducerea DAS a anunţat că în zonă nu există posibilitatea efectuării de copii de pe documente şi pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de mai multe deplasări.

   Tichetele sociale se pot ridica de la sediul DAS în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 08.30 - 15.30, iar în zilele de joi, între orele 8.30 - 17.00.

      Pentru relaţii suplimentare, braşovenii îi pot contacta pe reprezentanţii DAS la numărul de telefon 0368-469995, pe adresa de email dasbv@dasbv.ro sau la sediul Direcţiei.