În comuna Hălchiu, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2017 a fost aprobat încă de la sfârşitul lunii martie.

Primarul Ioan Gârbacea preciza la vremea respectivă că sumele aferente cheltuielilor de execuţie vor viza în acest an principalele domenii de activitate, printre ele numărându-se învăţământul, sănătatea, cultura, extinderea reţelei de utilităţi, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere.

Astfel, au fost alocate fonduri în special pentru unităţile de învăţământ, dar au fost prevăzute şi aprobate şi fonduri şi pentru ordine publică şi siguranţă naţională, cultură, sănătate, asistenţă socială, întreţinere străzi şi drumuri, agricultură şi silvicultură, mediu şi apă.

În plus, la Secţiunea de dezvoltare a comunităţii, principalele investiţii constau în diferite amenajări, reabilitări de străzi, precum şi modernizarea de trotuare şi podeţe.

În plus, a fost elaborată documentaţia tehnică şi de execuţie pentru un Dispensar în Satu Nou, în timp ce Căminul Cultural din Hălchiu va fi dotat prin fonduri europene.