Din 1 noiembrie se pot face programări online pentru depunerea actelor necesare în vederea eliberării documentelor de călătorie şi la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple.

Programarea se poate face accesând site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov, prefecturabrasov.ro, sau direct site-ul Direcţei Generale de Paşapoarte, epasapoarte.ro.

Reprezentanţii Prefecturii subliniază că programarea este gratuită şi netransmisibilă. De asemenea, nu se fac programări pentru ridicarea paşapoartelor şi nu se fac programări prin e-mail, fax ori telefonic.

În plus, neprezentarea la data şi ora programată, neconcordanţa între datele înscrise în formularul de programare şi datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii de paşaport, lipsa actelor necesare sau dovada achitării taxei de paşaport duc la anularea programării.

Etapele de urmat pentru a face o programare online:
- câmpurile „Nume” şi „Prenume” - se vor completa cu numele şi prenumele persoanei pentru care se depune cererea în vederea eliberării paşaportului;
- câmpul „E-mail” - se va completa cu adresa de e-mail la care se vor primi datele programării;
- câmpul „Tipul de document” - se va selecta tipul de paşaport pentru care se depune cererea;
- câmpul „Locaţie” - se va selecta locaţia în care se va depune cererea de paşaport;
- câmpul „Număr persoane” - se va selecta numărul persoanelor (din familie) pentru care se face programare;
- câmpul „Observaţii” - se va menţiona numele şi prenumele fiecărei persoane pentru care se solicită programare;

Programarea se finalizează prin selectarea câmpului „Rezervă” acţiune care va transmite la adresa de e-mail indicată un mesaj cu datele programării (verificaţi primirea, eventual şi în SPAM).

Procedura de rezervare în programarea online este următoarea:
- Se selectează luna dorită;
- Se selectează ziua dorită;
- Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare;
- Se introduc datele corecte de identificare ale persoanei care prezintă dosarul la ghişeu;
- În cazul confirmării programării, vă veţi prezenta la ghişeu la data şi ora menţionate în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare operaţiunii. Documentele necesare le regăsiţi la pagina de web www.prefecturabrasov.ro;
- În cazul unei erori sau indisponibilităţi de rezervare, se reia procedura de rezervare.