Toate clădirile publice sau de utilitate publică, de stat sau private, vor trebui dotate cu structuri metalice care să permită parcarea a cel puţin 10 biciclete şi montarea, pe perioada staţionării acestora, a dispozitivelor antifurt.

     Proiectul are în vedere promovarea utlizării bicicletelor ca mijloc de transport prin facilitarea parcării acestora în spaţii publice.

     În acest scop, propunerea legislativă vizează dotarea clădirilor publice sau de utilitate publică, pieţelor agroalimentare, târgurilor, autogărilor şi staţiilor de cale ferată, care deservesc trafic de călători, cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, cât şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt.

    Costurile lucrărilor necesare realizării acestor parcări urmează a fi suportate din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, respectiv din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

    Nerespectarea realizării de parcări pentru biciclete va constitui contravenţie şi va fi sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.000 şi 4.000 de lei. Iniţiativa va fi transmisă acum spre dezbatere şi vot final Camerei Deputaţilor.

      De la intrarea în vigoare a legii, termenul de elaborare a normelor de aplicare este de 60 de zile şi ulterior, se mai acordă alte 180 de zile pentru implementare.