RATBV va plăti aproape 60.000 de lei pentru a-și asigura călătorii, în cazul în care autobuzele sunt implicate în diverse incidente rutiere!

 Pe lângă asigurarea autobuzelor și troleibuzelor din parcul auto, în calitate de operator de transport public, RATBV are obligația de a încheia polițe de asigurare și pentru călători. Astfel, în cazul producerii unor accidente, fie ele rutiere, fie cauzate de funcționarea necorespunzătoare a echipmanetelor din autobuze și troleibuze, călătorii trebuiesc despăgubiți.

   Pentru a găsit un asigurator, RATBV a lansat o licitație publică în vederea încheierii polițelor de asigurare și este dispusă să plătească lunar, 0,1% din totalul vânzărilor de bilete și abonamente și din valoarea facturilor emise pentru curse speciale, fără TVA, fără a fi luate în calcul subvenții și alte resurse bugetare.

   Această valoare de 0,10% aplicată vânzărilor medii lunare realizate de RAT în această perioadă este de 4.974,01 lei (suma estimată pentru plata primei lunare de asigurare). Astfel, valoarea totală a contractului care va fi încheiată cu asiguratorul este 59.688,08 lei.

  Pentru ce se acordă despăgubiri:

   Asigurarea călătorilor se face pentru următoarele riscuri: decesul ca urmare a unui accident produs în timpul călătoriei și în legătură cu aceasta; invaliditatea permanentă, ca urmare a accidentării produse in timpul călătoriei; cheltuieli medicale (medicamente, tratament și intervenții chirurgicale), pe zi de spitalizare, pentru o perioadă de 180 zile, datorate incapacității temporare de muncă sau invalidității din accident, precum și sumele cheltuite pentru efectuarea analizelor de alcoolemie; pagube materiale produse persoanelor asigurate prin pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor precum și a bunurilor aflate asupra acestora; despăgubiri periodice acordate în cazul pensiilor de invaliditate și de urmaș, precum și a altor despăgubiri stabilite de instanțele judecătorești in baza hotărârii acestora; daunele morale stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile și cheltuieli de judecată făcute de reclamant.

    De despăgubiri vor beneficia doar acei călători care au abonamente sau bilete valabile, dar și cei care beneficiază de diferite gratuități.

   Nu vor primi despăgubiri în caz de accident cei care au călătorit fraudulos.

  Ofertele de la asiguratori sunt așteptate până în data de 3 iunie 2019. În funcție de cea mai bună ofertă, respectiv asiguratorul care va oferi cele mai consistente despăgubiri, ar urma să fie desemnată și oferta câștigătoare.