Studenţii vor beneficia de călătorii gratuite cu trenul, indiferent de vârstă, au decis reprezentanții Senatului.

   Până acum puteau circula gratuit cu acest mijloc de transport doar studenţii de până la 26 de ani.

   Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru gratuitate la transport, precum şi asupra eliberăriia deverinţelor care să ateste calitatea de student.

   Cei înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.